#SISUMMIT16

Åsa Lindgren

03 juni 2016

Pedagog och processledare med fokus på social hållbarhet i samhällsutvecklingen. Åsa arbetar med människoperspektivet under planeringsprocesser för att skapa ett sammanhållet samhälle med hög tillit. Sedan tre år är hon konsult på Sweco Society och arbetar i projekt kring alltifrån sociala konsekvenser/effekter och medborgardriven stadsutveckling till processbaserat målarbete.
Tidigare arbetade Åsa på Trafikkontoret i Stockholm med ansvar för barn, trafiksäkerhet och skola och har specialistkompetens kring barnperspektivet och barnkonsekvensanalyser (BKA) i trafik och stadsplaneringen.

Åsa brinner för hållbarhetsfrågorna och har gedigen erfarenhet av att arbeta med kreativa workshops, seminarier och processer.