#SISUMMIT16

Åsa Lorentzi

22 september 2016

Åsa Lorentzi, arbetar på utvecklingsavdelningen i Göteborgs Stad Norra Hisingen med ett att hålla samman en långsiktig process kallad Jämlikt Norra Hisingen. Hon utforskar nya arbetssätt för att öka den kommunala organisationens kapacitet att hantera komplexa utmaningar på lokal nivå som är en följd av ett mer ojämlikt och segregerat samhälle. Det handlar också om att hitta arbetssätt som gör att fler människors erfarenheter, perspektiv och engagemang tas till vara. Åsa Lorentzi har varit projektledare i forskningsprojektet KAIROS, Mistra Urban Futures och där arbetat med rättvis och socialt hållbar utveckling liksom behovet av en annan samhällsstyrning och ett mer medskapande ledarskap.