#SISUMMIT16

Balqis Khattab

04 oktober 2016

Balqis Lamis Khattab är 23 år, bor och är uppvuxen i Malmö. Hon är samhällsentreprenör och grundare av det sociala företaget Möllans Basement, med verksamhet på Möllevången i centrala Malmö. Möllans Basement/Youth For Future är ett socialt företag vars verksamhet riktar sig mot ungdomar och unga vuxna. Verksamheten erbjuder ett stort utbud av sysselsättning, arbets- och studieförberedande träning, nätverksmöten och social gemenskap. Målet är att arbetsintegrera människor, stärka ungdomars självförtroende för att de ska bli självgående, minska kriminaliteten, minska skadegörelsen och öka sysselsättningen lokalt.

Balqis har tidigare läst samhälle & ekonomi, kommunikation & konflikthantering, projektledning och samhällsentreprenörskap.