#SISUMMIT16

Bjarne Stenquist

28 september 2016

Bjarne Stenquist har arbetat på enheten för FoU och socialt hållbar utveckling vid stadskontoret, Malmö stad. Stenquist kom till Malmö stad 2010 för att bygga upp Områdesprogrammen för ett socialt hållbart Malmö, verkade tre år på Miljöfövaltningen i Malmö som projektledare för Bygga om dialogen. Är nu tillbaka på stadskontoret, där han bl.a. arbetar med uppföljning av rekommendationerna från Malmökommissionen.

Stenquist har en bakgrund som journalist på Dagens Nyheter, Veckans Affärer och Svenska dagbladet, var under några år research associate vid tankesmedjan Demos i London och har länge verkat kring innovations- och designbaserade processer i offentlig sektor. Bjarne arbete i sex år i Malmö stad med områdesprogram, miljonprogramsupprustning och uppföljning av kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Han har ett lång förflutet som journalist på Dagen Nyheter, Veckans Affärer och Svenska Dagbladet samt som ’research associate’ på den brittiska tankesmedjan Demos.