#SISUMMIT16

Caroline Casey

18 augusti 2016

Caroline Casey är grundaren av Kanchi, ett initiativ vars syfte är att lyfta människor med funktionsnedsättningar och deras förmågor istället för begränsningar, samt bidra till en förändrad och mer positiv bild av människor med funktionsnedsättningar. Genom att utföra en 1000 km lång vandring genom södra Indien för att bli mahout (elefantförare), lyckades Caroline Casey – som själv är blind – inte bara genomföra sin resa, utan också samla in 250 000 Euro till The Irish National Council for the Blind och SightSavers International.

Caroline Casey är en fascinerande talare med ett otroligt viktigt budskap. Casey är ett lysande exempel på en samhällsentreprenör och pionjär, som utmanar våra attityder kring hur vi tänker och ser på människors förmågor – oavsett förutsättningar. Casey har utvecklat en ”best practice” för att förändra människors syn på funktionsnedsättningar, som används av hundratals organisationer världen över med stor framgång.

För sitt arbete med att synliggöra problemen som människor med funktionsnedsättningar möter i samhället har Caroline Casey fått uppmärksamhet och flertal utmärkningar. Bland annat priset Young Global Leader of the World Economic Forum 2006, vilket var samma år som hon blev utnämnd till hedersdoktor vid NUI Ireland.

Caroline Casey är utöver detta en van internationell talare och en social entreprenör som sitter i styrelsen av flera organisationer och företag. Se Caroline Caseys TED Talk här.