#SISUMMIT16

Cecilia Fredholm

04 oktober 2016

Cecilia Fredholm har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling utifrån social hållbarhet i både nationella och internationella sammanhang. Arbetet med social hållbarhet har varit en röd tråd olika uppdrag för bland annat Röda Korset, Shelter UK, Malmö stad och som konsult i det privata näringslivet. Idag är Cecilia Fredholm chef för Kommunikation och social hållbarhet på Stena Fastigheter Malmö. Stena Fastigheter ingår i Stena-sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Stena Fastigheter tar ett långsiktigt och omfattande socialt ansvar för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer och arbetsplatser. Arbetet har belönats med ett antal priser, bland annat blev Stena Fastigheter Årets fastighetsbolag 2015 för arbetet med social hållbarhet.
Cecilia Fredholm var med och startade upp CSR Forum Sverige och var föreningens ordförande under flera år.