#SISUMMIT16

Christine Feuk

05 oktober 2016

Christine Feuk arbetar som projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting där hon fokuserar på styr- och ledningsfrågor. Nu senast har hon varit delaktig i projektet Förändra Radikalt med uppdrag att studera hur brukarmedverkan påverkar styrning och ledning. Vad händer när man involverar brukarna och hur kan man tänka kring ledarskap och medarbetarskap är några av de frågor hon tittat närmare på.