#SISUMMIT16

David Ershammar

03 juni 2016

David Ershammar stödjer organisationer att genom medskapande och innovationsarbete bättre hantera komplexa utmaningar. Ershammar har arbetat med social förändring och förnyelse av välfärdstjänster utifrån en rad plattformar, föreningsliv, statlig utredning, SKL, och i Region Skåne. Nu verkar han fristående i samarbete med andra utifrån plattformen Omtänk utveckling.