#SISUMMIT16

Elin Sandström

06 oktober 2016

Elin Sandström är projektledare för det arvsfondsfinansierade projektet Med rätt att handla som drivs av Sveriges Konsumenter. Hon har en master i folkhälsovetenskap och flera års erfarenhet av arbete med personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Elin arbetar för att rättighets-, deltagar- och användarperspektivet ska genomsyra det arbete som görs i projektet. Det ska också bidra att fler verksamheter och företag så att alla kan vara mer trygga och medvetna konsumenter i en tillgänglig och hållbar handel. Det ska också bidra till ringar på vattnet ut till fler verksamheter och företag så att alla vara trygga och medvetna konsumenter i en tillgänglig och hållbar handel.