#SISUMMIT16

Fredrik Björk

11 juli 2016

Fredrik Björk är en social entreprenör som är aktiv i Skåne och involverad i allt ifrån Yalla Trappan till Centrum för Publikt Entreprenörskap. 2014 var Fredrik Björk med och utvecklade An ecosystem for social innovation in Sweden, ett initiativ finansierat av VINNOVA.

Fredrik Björk är också aktiv i Global Wellbeing Lab, ett nätverk av människor från olika delar av världen. Labbet fokuserar på hur ledare och organisationer kan utvecklas på ett sätt som sätter människors hälsa i fokus.