#SISUMMIT16

Henrik Storm Dyrssen

11 juli 2016

Henrik Storm Dyrssen är VD för det privata impact investment-bolaget Leksell Social Ventures AB, ett idéburet initiativ av miljardären Laurent Leksell (Elekta AB) med familj med syfte att finansiera social innovation i Sverige. Henrik har en bakgrund inom internationella relationer i Mellanöstern och har arbetat med mikrofinans i Kenya och med global storfinans i Schweiz och London.