#SISUMMIT16

Hugo Ortiz Dubon

11 oktober 2016

Hugo Ortiz Dubon är olikhetsstrateg och medgrundare av We Link Sweden, med en interdisciplinär utbildning i Internationell migration och etniska relationer. Hugo Ortiz Dubon har flera års erfarenhet av organisationsutveckling i offentlig och privat sektor och har varit involverad att driva förändringsprocesser på regional, nationell och internationell nivå. Hugo Ortiz Dubon är projektledare för We Link Swedens Vinnova-finansierade förstudien ”Stärkande av minoritetsdrivna nätverk som katalysatorer för tillväxt i Stockholmsregionen” 2015-2016 inom utlysningen Social innovation samt fortsättningsprojektet ”Entry Hub – En nätverksdriven samverkanslösning för smartare etablering på arbetsmarknaden.”