#SISUMMIT16

Ing-Marie Wieselgren

01 juli 2016

Ing-Marie Wieselgren är läkare och specialist i psykiatri, en av två psykiatrisamordnare i Sverige och arbetar just nu med utvecklingsfrågor med stort fokus på sociala investeringar inom psykiatriområdet på Sveriges Kommuner och Landsting. Ing-Marie Wieselgren är också med i Kommissionen för Jämlik Hälsa och är utöver sin tjänst på SKL även överläkare på Akademiska sjukhuset.