#SISUMMIT16

Jenny Rehnman

06 oktober 2016

Jenny Rehnman är avdelningschef för kunskap och riktlinjer på Myndigheten för delaktighet.