#SISUMMIT16

Jens Magnusson

02 juli 2016

Jens Magnusson är SEBs privatekonom och en aktiv föreläsare och debattör i frågor kring ekonomi, välfärd, demografi och hållbarhetsfrågor. Han har ett förflutet på både socialdepartementet och finansdepartementet innan han började på SEB där han blev Sveriges första välfärdsekonom. Jens är en varm förespråkare av att framtidens sociala och välfärdspolitiska utmaningar behöver lösas i samarbeten mellan privata, offentliga och ideella aktörer.