#SISUMMIT16

Jesper Hök

30 september 2016

Jesper Hök leder GPCC (Centre for Person-centred Care) Implement, ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av GU Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag. Syftet är att stödja utvecklingen av personcentrering och personcentrerad vård i  svensk och europeisk hälso- och sjukvård. Jesper Hök är beteendevetare med inriktning mot komplexa förändringsprocesser och har arbetat med organisationsutveckling sedan mitten av 90-talet.