#SISUMMIT16

Johan H. Andresen

14 juli 2016

Johan H. Andresen är ägare och styrelseordförande för den norska investeringskoncernen Ferd, som bland annat har ett stort fokus och engagemang inom socialt entreprenörskap. 2009 inledde Ferd sin satsning på samhällsentreprenörer, som lett till att Sosiale Entreprenörer i dag är ett av fem affärsområden.

Utöver detta är Johan H. Andresen också styrelsemedlem i flertal styrelser, bland annat i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Junior Achievement Young Enterprise Europe, Norwegian Microfinance Initiative m.fl.

Läs intervjun med Johan H. Andresen här.