#SISUMMIT16

Johan Hassel

22 september 2016

Johan Hassel är VD på tankesmedjan Global Utmaning som är en oberoende tankesmedja som arbetar för att accelerera en framtida globalt hållbar utveckling. Johan är ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030 som har till uppgift att ta fram en handlingsplan för hur Sverige ska nå FN:s 17 mål för Hållbar Utveckling.