#SISUMMIT16

Johanna Palmberg

28 september 2016

Johanna Palmberg är forskningsledare på Entreprenörskapsforum och docent i nationalekonomi vid KTH. Johanna är även lektor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen omfattar familjeföretag, bolagsstyrning, filantropi, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Det vill säga, frågor som rör företagande och samhällsutveckling.

Vid Entreprenörskapsforum är Johanna ansvarig för filantropiskt forum och forskningsprojekten Filantropi i en entreprenöriell ekonomi och Familjeföretag, entreprenörskap och ekonomisk utveckling.

Johanna Palmberg har varit gästforskare vid Wien Universitet, George Mason University, USA, och Jiao Tong Universitet, Shanghai. I Sverige har Johanna Palmberg även varit verksam vid Ratio och KTH. Hennes forskning är publicerad i tidskrifter såsom Corporate Governance – An international review, Family Business Review, Journal of Small Business Economics, European Journal of Law and Economics och Corporate Ownership and Control.