#SISUMMIT16

Karin Larsdotter

22 september 2016

Karin Larsdotter är verksamhetsutvecklare på Vetenskap & Allmänhet och jobbar med utveckling och finansiering av verksamheten. Karin Larsdotter är också projektledare, dels för den svenska noden i EU-projektet RRI Tools (Responsible Research and Innovation) som utvecklar metoder för att involvera alla i samhället i forskning och innovation, dels för projektet Skola möter vetenskap som tar fram bra modeller för hur skola och forskare kan mötas ska tas fram.