#SISUMMIT16

Kerstin Angvik

06 oktober 2016

Kerstin Angvik är vice ordförande i Demensförbundet. Hon har varit ledamot i Demensförbundets styrelse sedan 2012 och var tidigare engagerad i den lokala demensföreningen i Linköping. Kerstin driver en träffpunkt i Linköping för unga anhöriga, 15-30 år och har ingått i Myndigheten för delaktighets arbetsgrupp för att öka allmänhetens kunskap om demenssjukdom som lett till projektet Tillgänglig handel för alla. Kerstin har erfarenhet av att vara anhörig och arbetar till vardags som Demensvårdsutvecklare i Linköpings kommun. Sedan 2007 har Kerstin arbetet med och drivit utvecklingsprojekt i Linköping och är även med i ett mobilt demensteam som riktar sig till de svårast sjuka.