#SISUMMIT16

Kerstin Tham

25 juni 2016

Trots att Kerstin Tham enbart varit rektor för Malmö högskola sedan november 2015 så har hon på kort tid gjort mycket skillnad på lärosätet. Under hennes ledning har Malmö högskola bland annat blivit tilldelad universitetsstatus – något som inte bara varit efterlängtat, utan också ett naturligt steg, då Malmö högskola har som vision att vara ”en global förebild för hur lärosäten genom forskning och utbildning tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling.” Även Kerstin Tham har uttalat sig om att arbetet med sociala innovationer som genomsyrar mycket av Malmö högskolas verksamhet är något som hon tror gör Malmö högskola till ett viktigt lärosäte på en nationell nivå.

Kerstin Tham har innan sin roll som rektor på Malmö högskola varit prorektor vid Karolinska Institutet (KI), ledamot i Karolinska universitetssjukhusets styrelse, Stiftelsen Flemingsbergs Science och Centre for Technology in Medicine and Health och har en bakgrund som professor i arbetsterapi.