#SISUMMIT16

Lars Bryntesson

10 juli 2016

Lars Bryntesson är tjänsteman i Regeringen och ansvarig för att inom Näringsdepartementet ta fram och sammanställa idéer för hur man ska stärka socialt företagande, social innovation och socialt entreprenörskap i Sverige.

Bryntesson har arbetat länge inom området som kallas för social ekonomi. I samband med att Sverige gick med i EU arbetade han, som regeringens ansvarige för folkrörelsefrågor, med att etablera begreppet nationellt. Mellan 1998 och 2001 ledde han arbetsgruppen som tog fram en strategi för social ekonomi i Sverige. Lars Bryntesson understryker ofta vikten av parterskap över sektorsgränserna som nyckeln till en bra miljö för sociala innovationer.

– Innovationer föds ur behov, inte för att någon beordrar eller beställer genom upphandling. Många sociala innovationer har startat i folkrörelserna och därefter skalats upp i den offentliga sektorn, t ex barnomsorgen och hemtjänsten. Idag uppstår innovationer ofta i mötet mellan olikheter. Därför är det viktigt med mötesplatser och samverkan över sektorsgränserna. Det heter att ”lika barn leka bäst”, men jag vill lyfta fram att ”olika barn uppfinner nya lekar”.