#SISUMMIT16

Lars Jannick Johansen

09 juli 2016

Lars Jannick Johansen har lång erfarenhet av ledarskap och företagsutveckling, innovation och företagande, speciellt socialt företagande. Han har varit direktör för Mandag Morgen och utvecklingsdirektör för INDEX. Lars är styrelsemedlem i All Ears Telemarketing S.m.b.A., Specialisterne ApS och Den Sociale Kapitalfond, medlem i regeringens Dialogforum för Samhällsansvar och Tillväxt, Köpenhamn kommuns klimatpanel, samt i advisory boards för bl a Fine Acts. År 2013 blev han utnämnd till Young Global Leader av World Economic Forum.