#SISUMMIT16

Lena Lago

28 september 2016

Lena Lago har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att arbeta med systemförändrande initiativ. Hon inledde sin yrkeskarriär som mellanstadielärare där hon under 90-talet utvecklade modeller för utvecklingssamtal och mentorskap. Modeller som fick stor spridning främst genom boken Utvecklingssamtal; perspektiv och genomförande. 2003 startade hon Yrkes- och entreprenörsutbildningen YES för unga drop-outs. När stora flyktingvågen från Irak intensifierades 2007 kom utbildningen även att innefatta en yrkes- och valideringsdel för nyanlända. Hon är medskapare till Hovsjöbyggarna och var projektledare för arbetsmarknadsprojektet K2 i Södertälje. Lena är även styrelseordförande för det banbrytande arbetskooperativet Basta och ingår i gruppen som startat branschorganisationen Certasf som syftar till att kvalitetssäkra och certifiera arbetsintegrerande sociala företag. Lena är en av Sveriges mest erfarna personer när det gäller att arbeta med tillämpbara sociala innovationer som utgår från målgruppens faktiska behov.