#SISUMMIT16

Lena Wetterskog Sjöstedt

04 juli 2016

Lena Wetterskog Sjöstedt arbetar som stadsområdesdirektör i Stadsområdesförvaltning Söder i Malmö stad. Hennes mission är att bygga en ”utvecklingskultur” som innebär medskapande för ett socialt hållbart Malmö. För att få detta att hända lär medarbetare i Söder, näringsliv, idéburen sektor, akademi och Malmöbor av varandra, och bygger tillit för att tillsammans hantera komplexa problem.

Lena har en lång erfarenhet av ledarskap inom offentlig sektor och som konsult inom lednings- och organisationsutveckling. I sina tidigare uppdrag som verksamhetschef, projektledare och HR-strategisk chef har hon lett omfattande förändringsarbeten med sikte på verksamhetsutveckling.