#SISUMMIT16

Lisa Lindström

14 juli 2016

Lisa Lindström är VD för designbyrån Doberman, med kontor i Stockholm och New York. Hon har blivit utsedd till Årets tjänsteutvecklare och en av framtidens tio kvinnliga ledare i Sverige. Utöver att vara styrelseordförande i SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och UR, Utbildningsradion, är hon också utsedd till en av fyra industrirådgivare till Svenska regeringen.

På Social Innovation Summit kommer Lisa Lindström att prata om hur viktigt det är att testa, experimentera och ”bara göra” för att komma fram till nya innovationer på stora samhällsutmaningar. Etablering av labb, testbäddar och designplattformar är några exempel hur vi kan sätta igång denna utveckling.