#SISUMMIT16

Liselott Andersson

11 oktober 2016

Liselott Andersson, Svenska kyrkan och Västerås Stift, är diakon, teolog och psykoterapeut. Hon är delprojektledare för Fead-projektet ”Digniti Omnia – ett värdig liv för alla” med fokusområdet digital kommunikation som verktyg för och med målgruppen utsatta EU-migranter.