#SISUMMIT16

Liselotte Andersson

03 oktober 2016

Med en bakgrund som beteendevetare har Liselotte Andersson under flera år arbetat med organisationsutveckling med fokus på att stärka arbetsgivarsvarumärket inifrån och ut.