#SISUMMIT16

Louise Pulford

02 juli 2016

Louise Pulford är VD för SIX, Social Innovation Exchange. SIX startade 2008 och har vuxit till att bli världens ledande organisation för främjandet av social innovation. SIX har sitt ursprung hos brittiska innovationscentret Young Foundation och stöd av bl a brittiska innovationsstiftelsen Nesta, Leping Social Entrepreneur Foundation i Kina och Calouste Gulbenkian Foundation, UK/Portugal. SIX arbetar globalt och tvärsektoriellt med ett flertal olika nyckelaktörer inom området.

Louise Pulford är en av pionjärerna då det gäller att främja social innovation, inte minst genom att vara med och etablera SIX. Hon är uppdaterad på trender och tendenser inom området och kommer under SI Summit att delge oss sina spaningar och analyser.