#SISUMMIT16

Magnus Cedergren

13 september 2016

Magnus Cedergren är chef för Sidas garantiverksamhet. Han har arbetat med internationellt utvecklingssamarbete i 20 år i olika delar av världen, främst Asien, Mellanöstern och Afrika. Han har varit stationerad av Sida i Jerusalem och i Tanzania.

Genom Sidas garantier engageras privat kapital i utvecklingssamarbetet. Varje krona som investeras i ett biståndsprojekt kan genom den här metoden mångdubblas, och på så sätt bidra till att utveckling når fler människor och fler platser.

Med hjälp av garantier finansierar Sida projekt inom hälsa, småföretagande, hållbar infrastruktur samt förbättrad miljö och klimat.