#SISUMMIT16

Maja Frankel

11 juli 2016

Sedan 2012 är Maja Frankel Skandinavienchef för Ashoka, världens ledande organisation för socialt entreprenörskap. Maja Frankel har grundat en rad olika sociala företag och initiativ inom samhällsförändring; bland annat Frankel & Friends – samhällsförändrande konsulter, det sociala demokratiföretaget Framtidsboxen m.fl.

Maja har en kandidatexamen i global utveckling och är utbildad vid Kaospiloterna. Hon har länge arbetat med processledning, inflytande och demokratiprocesser och har verkat som föreläsare och utbildare inom fältet i över femton år. Maja har lång erfarenhet av styrelsearbete i civila samhällets organisationer, och har bland annat varit vice ordförande i svenska UNICEFs styrelse, ledamot i Social Entrepreneurship Forums styrelse och stiftelsen Ekskäret.

Maja har också bland annat arbetat som ungdomsambassadör på svenska Unicef och skrivit boken ”Vår förbannade rätt”.