#SISUMMIT16

Malin Lindberg

22 juni 2016

Malin Lindberg är biträdande professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar om social innovation ur olika perspektiv, bl.a. genus, mångfald, politik, turism och kyrkan, i nära samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.