#SISUMMIT16

Margareta Rämgård

07 oktober 2016

Margareta Rämgård är sjuksköterska, barnmorska, fil. dr i kulturgeografi/hälsogeografi och lektor i vårdvetenskap. Hon har tillsammans med Shaerström och Löfman skrivit den första svenska boken i ämnet hälsogeografi och arbetar med att integrera sociala, existentiella och rumsliga aspekter på vård och omsorg i familjefokuserad och personcentrerad vård. Hon har även arbetat med vård och omsorgspersonal i interaktiva forskningsprojekt för att förbättra den kommunala hälso- och sjukvårdens äldreomsorg i palliativ vård och demensvård samt studerat professioners samverkan i olika vårdkontexter. Hennes avhandling rör platsförankringens betydelse för familjer när de får sitt första barn.