#SISUMMIT16

Maria Lagneby

22 september 2016

Maria Lagneby har de senaste åren, med intresseorganisationen NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne som bas, arbetat med organisations- och ledarutveckling. Maria Lagneby har inom den regionala plattformen för idéburen och offentlig samverkan Överenskommelsen Skåne, utforskat och sökt arbetssätt för social innovation och samhällsutveckling i fältet och samspelet mellan idéburna organisationer och offentlig sektor, akademin, näringsliv och medborgare.

Som projektledare för Social Innovation Skåne undersöker hon tillsammans med många skånska aktörer hur den regionala innovationsplattformen för social innovation kan se ut 2018 och framåt.