#SISUMMIT16

Monica Rydén

06 oktober 2016

Monica Rydén har under de senaste tio åren drivit olika utvecklingsprojekt inom kognitionsområdet på Myndigheten för delaktighet och Hjälpmedelsinstitutet. Monica har under 2015 och 2016 arbetat med ett regeringsuppdrag om teknik och innovationer för personer med kognitiv nedsättning. I samtliga projekt har användare, funktionshindersorganisationer och ett flertal olika aktörer ingått.