#SISUMMIT16

Linda Randall

17 maj 2016

Nordregio är Nordiska ministerrådets forskningsinstitut inom regional utveckling och samhällsplanering. Nordregio arbetar med strategisk samhällsvetenskaplig forskning till nytta för planerare och regionala utvecklare i Norden och EU.

Nordregio kommer på Social Innovation Summit att berätta om social innovation för integration och lokal utveckling. Nordregio tar oss med till människorna som bygger socialt kapital, inkluderar nyanlända och breddar serviceutbudet i Nordens glesare regioner. Vi diskuterar potentialen och hindren som möter sociala innovatörer och entreprenörer utanför de urbana nätverken. Vilka nordiska lösningar finns när det gäller finansiering, upphandlingsregler och samverkan med det offentliga?