#SISUMMIT16

Oskar Jonsson

06 oktober 2016

Oskar Jonsson handläggare på Myndigheten för delaktighet. Han har under de senaste tolv åren drivit olika utvecklingsprojekt och regeringsuppdrag på Myndigheten för delaktighet och Hjälpmedelsinstitutet. Oskar var med om att starta yrkesnätverket Innovation Pioneers 2007 och är speciellt intresserad av kognition och innovation.