#SISUMMIT16

Pontus Holmgren

05 oktober 2016

Pontus Holmgren är partner i Gro Co-creation Labs. Pontus är psykolog och har sedan 1990-talet faciliterat utvecklingsarbete inom ideella, offentliga och privata verksamheter. Gro verkar för en hållbar samhällsutveckling genom att driva medskapande processer. Fokus är att etablera och utveckla samverkan över gränser för att kunna ta oss an de systemskiften som vår tids utmaningar ställer oss inför. Gro arbetar med lab-metodik, för att lära av prototyper och skarpa insatser på ett sätt som skapar systemiskt lärande över gränser. Metodiken är inspirerad av bl a neurovetenskap, vuxenutveckling, gestaltmetodik, design thinking, agilt arbetssätt och social labs. Gro är en partner till Openlab i Stockholm.