#SISUMMIT16

Rikard Linde

23 september 2016

Rikard Linde arbetar på Fores som chef för programmet för det digitala samhället. Rikard studerade datateknik på Tekniska högskolan i Stockholm och är specialist på internet som verktyg i politiken, människa-datorinteraktion och internetstrategi. I slutet av 90-talet deltog han i flera utvecklingsprojekt med öppen källkod och har föreläst om hur internet stärker människor och hur samhället kan bygga vidare på nätet som infrastruktur.