#SISUMMIT16

Robert Vass

13 oktober 2016

Robert Vass är civilingenjör från Lund med bakgrund från telekomindustrin – Ericsson & Sony Ericsson – där han jobbat med global produkt- och affärsledning och också varit utvecklingschef. Idag jobbar Robert Vass med riskkapital, men är bl.a. också ordförande i en lokal idrottsförening (Uppåkra IF) som har ett uttalat mycket starkt engagemang för barn och ungdomar – att ge dem förutsättningar för hälsosam uppväxt, både fysiskt genom idrott och rörelse och socialt genom att erbjuda en inkluderande miljö med sunda värderingar som motverkar utanförskap. Det är ett engagemang som Robert Vass tar med sig i sin yrkesverksamhet som investeringsansvarig på Almi Invest – Sveriges största och mest aktiva investerare.