#SISUMMIT16

Samar Ramli

13 september 2016

Samar Ramli forskar just nu om migration och urbanisering inom Mistra Urban Futures. Samar Ramli är från Palestina och utbildad i Spanien och USA. Hon har också arbetat med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNWRA), bland annat med ett program för mikrofinanisering. På UNWRA arbetade Samar Ramli också med att utveckla riktat stöd för kvinnor, ungdomar, civilsamhället och migranter. Mistra Urban Futures gör en stor satsning just nu på att erbjuda nyanlända med akademisk bakgrund praktik inom sina olika forskningsprogram.