#SISUMMIT16

H. Thomas R. Persson

07 oktober 2016

H. Thomas R. Persson är huvudansvarig för den svenska studien i det europeiska forskningsprojekten “Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies” (EFESEIIS, Collaborative project, FP7) och “For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the Move” (FAB-MOVE, RISE, Horizon 2020). Persson är PhD i etniska relationer (2006, Warwick University, UK). Han arbetar nu vid Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi (IME) på Syddansk Universitet som universitetslektor (2013-), men har innan dess varit Marie Curie Research Fellow vid Centre for Research on Health and Social Care Management på Università Commerciale Luigi Bocconi (2006-2008 – Milan, Italy), samt univesitetslektor vid Individ och Samhälle och Idrottsvetenskap på Malmö högskola (2009-2013).