#SISUMMIT16

Tobias Schölin

28 september 2016

Tobias Schölin är verksam som näringslivsutvecklare på enheten för innovation och entreprenörskap, på Region Skåne. Tobias har lång erfarenhet av frågor som rör integration, mångfald och företagande och har tidigare varit verksam som forskare på Malmö högskola och Lunds universitet. I sitt arbete lägger Tobias fokus på frågor som rör integration som tillväxtmöjlighet samt att stärka och utveckla innovationssystemet i Skåne med fokus på social innovation.