#SISUMMIT16

Social Innovation Summit – årets teman

Social innovation handlar om att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar, gärna genom att skapa nya relationer och kroka arm över sektorer. Vi vet att samhällsutmaningar driver innovation, och därför fokuserar vi i år speciellt på ett antal globala teman med komplexa utmaningar som berör oss alla: jobb, hälsa, och integration. I ett fjärde temaspår fokuserar vi på metoder, det vill säga hur får vi social innovation att hända.

Jobb

Hur ser jobben och arbetslivet ut i framtiden? Hur tar vi vara på allas potential och hur förhåller vi oss till en arbetsmarknad i stor förändring? Arbete ses i många fall som grunden för att vara delaktig i ett samhälle. Vårt välfärdssystem är starkt sammankopplat med att ha ett jobb för att vi ska få stöd vid arbetslöshet och sjukdom och möjlighet till föräldraledighet. Men vad händer med systemet när många står utanför arbetsmarknaden? Flertalet jobb är mer flexibla idag och lättare att utföra utan en fast arbetsplats, samtidigt vittnar många om stresspåverkan av att ständigt vara uppkopplade. Ofta talar arbetsgivare om att det är svårt att hitta den kompetens de behöver samtidigt som många är arbetslösa. Kan kreativa och nyskapande metoder för rekrytering och jobbskapande bidra till att lösa detta?

Hälsa

Hur skapas förutsättningar för hållbar hälsa och ett välmående på lång sikt? Hälsa berör allt från människors mående i vardagen till avancerad sjukvård. Vad behöver en människa för att må bra och vad menar vi egentligen med att må bra? Under flera år har det höjts röster för att hitta ett sätt att mäta lycka, något som ger en bättre helhetsbild av hur en befolkning mår än BNP. En ökande psykisk ohälsa märks inte minst bland ungdomar i Sverige idag och en åldrande befolkning kräver också nya lösningar för pensioner, vård och sysselsättning.

Integration

Hur skapar vi ett samhälle där alla känner sig behövda och inkluderade och ser möjligheter i sin framtid? Den ökande migrationen kommer att påverka våra samhällen allt mer och vi behöver arbeta med att skapa ett samhälle som är byggt på delaktighet och gemenskap. Denna utmaning sätter även press på ett välfärdsystem byggt på att man bor och arbetar större delen av sitt liv i ett och samma land. Hur kan vi höja innovationskraften i vårt arbete med integration och var hittar vi de riktigt smarta idéerna?

Metod

Vad finns det för olika metoder för att jobba med sociala innovationer och hur får man det att hända, helt enkelt…? Var finns arenorna för att testa nytt och experimentera? Vi kommer att diskutera policy, forskning och olika sätt att samverka mellan sektorer. Vi kommer att lära oss mer om nya sätt att finansiera sociala innovationer, mäta effekt och diskutera ekosystem för social innovation. ”HUR:et” kommer att exemplifieras inom områden såsom: Partnerskap, Designlabb och designtänkande (för policyutveckling), Kollaborativa ekonomi, Impact bonds, Sociala investeringar, Ledarskap (t ex social innovationsledning).