#SISUMMIT16

När

25-26

oktober 2016

Var

Slagthuset

Jörgen Kocksgatan 7a, Malmö

Nyheter

Visa alla nyheter

Talare

Årets talare

Program

Programmet bjuder på en dynamisk variation av inspiration och expertis inom olika områden och teman, och med fokus på aktuella framtidsfrågor. Samhällsutmaningar driver innovation, och därför fokuserar vi i år speciellt på ett antal globala teman med komplexa utmaningar som berör oss alla: jobb, hälsa, och integration. I ett fjärde temaspår fokuserar vi på metoder, det vill säga hur får vi social innovation att hända. Läs mer om årets teman här.