#SISUMMIT16

”100 sociala innovationer” – här är årets utvalda!

10 oktober 2016

Bild: Håkan Röjder. I bild syns Peppy Pals och Rude Food – två utvalda av ”100 sociala innovationer” på 2015 års Social Innovation Summit.

Under Social Innovation Summit presenterar Mötesplats Social Innovation 10 sociala innovationer som vi tror kommer att vara med och forma det svenska samhället i framtiden.

De tio utvalda är en del i satsningen ”100 sociala innovationer”, som ska samla in och visa upp ett stort antal exempel på nya lovande sociala innovationer i Sverige.

Årets 10 utvalda sociala innovationer är följande:

Just Arrived
Matmissionen
Handiscover
Human Centered Business Index
Co Grow
Trine
Go Speak Up
Kort om samhället
Fritidsbanken
Goda Gårdar

Under två dagar kommer de att få möjlighet att ställa ut och berätta om sin verksamhet och de kommer få möjlighet att lyfta fram sin innovation på stora scenen på Social Innovation Summit under några pitch-tillfällen.

– I en tid av ständig förändring behöver dagens ledare verktyg för att mäta företagets framtidsberedskap. Vi har utvecklat en metod som ger tillgång till omfattande data för att stötta ledningens strategiska beslutsfattande mot en hållbar framtid. Det är otroligt roligt att Human Centered Business Index har blivit utvald till ”100 sociala innovationer” 2016, och vi ser verkligen fram emot att visa upp det på konferensen, säger Johanna Hallin, VD Lumen Behavior som utvecklat indexet.

Syftet med satsningen ”100 sociala innovationer” är att lyfta fram goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt vill arbeta med att främja utvecklingen av social innovation i Sverige. Dessa goda exempel kommer att sammanställas i en skrift och de kommer även att vara basen i Mötesplats Social Innovations vidare arbete med att belysa sociala innovationers potential att lösa samhällsutmaningar.

100 sociala innovationer” är ett samverkansprojekt under ledning av Mötesplats Social Innovation. Medverkar i projektet gör även Coompanion, Forum-Idéburna organisationer med social inriktning, Impact Hub och Entreprenörskapsforum.

 

Anmäl dig till Social Innovation Summit!

Anmäl dig här.
Vilka har redan anmält sig?

Här kan du också läsa mer om årets teman, jobb, integration, hälsa och metoder, och här kan du se vilka talare du kan lyssna på.