#SISUMMIT16

Personcentrerad vård – En social innovation för att använda patientens resurser på bästa sätt?

Data som ett verktyg för social innovation inom hälsa

Tillgänglig handel för alla

Boost av sociala innovationer – hur kan en idé gå från lokal till global?

Den svenska modellen – hinder eller möjlighet för social innovation och socialt entreprenörskap?

Ta tempen på forskningen: vad vet vi i Sverige?

Social Venture Capital i Skandinavien – när kommer genombrottet?

Hur arbeta med sociala innovationer inom Agenda 2030 och de globala målen?

RSS