#SISUMMIT16

Social Innovation – Impossible is an opinion

Handiscover – ett airbnb för funktionsnedsatta

Humanitas – en pionjär inom regeneration

Från mindshift till regelförändring – en kommission för jämlik hälsa

Regeneration – en smart mix av gammalt och nytt

Personcentrerad vård – En social innovation för att använda patientens resurser på bästa sätt?

Social innovation i praktiken: Barn och ungas psykiska hälsa

Data som ett verktyg för social innovation inom hälsa

Tillgänglig handel för alla

Community Center för hälsa i socialt utsatta områden

RSS