#SISUMMIT16

Hur jag blev en social investerare

Innovatörer och entreprenörer i fokus – här är de som gör!

Social innovation på landsbygden – så kan det stärka integrationen

Kan ”mellanrumsarbete” vara lösningen för komplexa problem?

Mobilisera mera för bättre integration

Vad krävs för att skapa delaktighet och ägarskap för utveckling av ett bostadsområde?

Från lysande stjärnor till business as usual – hur få goda projekt att bli ordinarie verksamhet?

Partnerskap för social innovation och integration

Tillbaka till framtiden – Integration på världens mest innovativa plats år 2030

Boost av sociala innovationer – hur kan en idé gå från lokal till global?

RSS